2017

​​​​​​

 

 

טיוטת נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2018 להערות הציבור - הארכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Reorganization_of_farmers.aspxטיוטת נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2018 להערות הציבור - הארכה
יתרת מכסות יבוא לחלוקה נכון ליום 19.11.17https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/yetrat_michsot19.11.17.aspxיתרת מכסות יבוא לחלוקה נכון ליום 19.11.17
הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עיצוב ועריכה של מצגות חקלאות ישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/price_offers.aspxהזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עיצוב ועריכה של מצגות חקלאות ישראל
מענה להערות הציבור לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hearothazibur_lenohal2018.aspxמענה להערות הציבור לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על הארכת המועד להגשת הערות הציבור לטיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2018 - עד לתאריך ט"ו חשון התשע"ח, 04/11/2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkuntarihnohal2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על הארכת המועד להגשת הערות הציבור לטיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2018 - עד לתאריך ט"ו חשון התשע"ח, 04/11/2017
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2018 להערות הציבור – עד לתאריך 30/10/2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2018 להערות הציבור – עד לתאריך 30/10/2017
הסתיימה חלוקת מכסה לזיתים טריים לתעשייה מירדן - בכמות של 1000 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/zeytim.aspxהסתיימה חלוקת מכסה לזיתים טריים לתעשייה מירדן - בכמות של 1000 טון
חלוקת רישיונות לעגבניות - מכסה 7026 - WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/agvanyot.aspxחלוקת רישיונות לעגבניות - מכסה 7026 - WTO
הסתיימה חלוקת מכסת העגבניות -מכסה - WTO 7026 לשבוע זה: 16.10.17-19.10.17https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkun_agvanyot.aspxהסתיימה חלוקת מכסת העגבניות -מכסה - WTO 7026 לשבוע זה: 16.10.17-19.10.17
הסתיימה חלוקת המכסות הבאות:https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsot_shehistaymu.aspxהסתיימה חלוקת המכסות הבאות:
שקדים בקליפה - מכסה 8022 - WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/tikunpirsum.aspxשקדים בקליפה - מכסה 8022 - WTO
חופשה מרוכזת בחג הסוכות התשע"ח https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hoofsha_merukezet.aspxחופשה מרוכזת בחג הסוכות התשע"ח
מכסה 2313 – מזון לבעליי חיים – הסתיימה המכסה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/baaleyhayim.aspxמכסה 2313 – מזון לבעליי חיים – הסתיימה המכסה
יתרת מכסות לחלוקה - בהתאם לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017, מכסות שהוקצו ליבואנים חדשים ולרשות הפלשתינאית ולא נוצלו עד ה- 01.10.17, יחזרו לחלוקה לכלל היבואניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/idkun_yitrot_1.1.17.aspxיתרת מכסות לחלוקה - בהתאם לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017, מכסות שהוקצו ליבואנים חדשים ולרשות הפלשתינאית ולא נוצלו עד ה- 01.10.17, יחזרו לחלוקה לכלל היבואנים
מכסה 7025 - הסתיימה חלוקת רשיונות לכרוב לבן/אדום לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/kruv.aspxמכסה 7025 - הסתיימה חלוקת רשיונות לכרוב לבן/אדום לתעשייה
פטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי – הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/micsat_pitriyot.aspxפטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי – הסתיימה חלוקת המכסה
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה - בפרט המכס 070992003 – מירדן מכסה 7012 בכמות של 1000 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/zitim.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה - בפרט המכס 070992003 – מירדן מכסה 7012 בכמות של 1000 טון
חבושים – מכסה 8086 – איחוד אירופי – הסתיימה חלוקת המכסה (לחדשים ולוותיקים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/havushim.aspxחבושים – מכסה 8086 – איחוד אירופי – הסתיימה חלוקת המכסה (לחדשים ולוותיקים)
דבש - מכסה 4095 - איחוד אירופי, מכסה 4092 WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dvashavush.aspxדבש - מכסה 4095 - איחוד אירופי, מכסה 4092 WTO
מכסת חבושים - 8086 - איחוד אירופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/havush.aspxמכסת חבושים - 8086 - איחוד אירופי
פטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/pitriyot.aspxפטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי
חלוקת רישיונות ליבוא דבש באריזות שמשקלן עד 1.5 ק"ג - לסוחרים בינ"ל בענף המזוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/yevudvash120917.aspxחלוקת רישיונות ליבוא דבש באריזות שמשקלן עד 1.5 ק"ג - לסוחרים בינ"ל בענף המזון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026-WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsot_hagim200817.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026-WTO
מכסת הביצים בהיקף של 25 מיליון ביצים למשווקים ו- 5 מיליון ביצים לתעשייה בתוקף עד 10.10.2017 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Industrial_eggs_10102017.aspxמכסת הביצים בהיקף של 25 מיליון ביצים למשווקים ו- 5 מיליון ביצים לתעשייה בתוקף עד 10.10.2017
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 13.08.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizoul_mixhsot13.08.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 13.08.2017