2018

​​​

 

 

בצל מכסה 7025 WTO - תוקף הרשיונות יוארך עד 31.12.2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/haarachat_tokef_bazal.aspxבצל מכסה 7025 WTO - תוקף הרשיונות יוארך עד 31.12.2018
בצל מכסה 7025 WTO - הסתיימה מכסת הבצל לחלוקה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/histayma_michsat_habazal.aspxבצל מכסה 7025 WTO - הסתיימה מכסת הבצל לחלוקה
בצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal1500ton.aspxבצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל
מכסה 821 אגס ארה"ב - הסתיימה חלוקת המכסה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/agasim_michsa_histayma.aspxמכסה 821 אגס ארה"ב - הסתיימה חלוקת המכסה לשנת 2018
בצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_hagdalat_kmut.aspxבצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל
בצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tosefet_bazal.aspxבצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל
תפוחים ארה"ב מכסה 819 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/apples_819.aspxתפוחים ארה"ב מכסה 819
בצל מכסה 7025 wto – עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/onion_update_291118.aspxבצל מכסה 7025 wto – עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל
עדכון תוספת כמות של 2000 טון בצל מכסה 7025 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/onion_update.aspxעדכון תוספת כמות של 2000 טון בצל מכסה 7025 WTO
כרוב לתעשייה מכסה 7025 - חלוקה נוספת של רישיונות בכמות של 300 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kruv_lataasiya.aspxכרוב לתעשייה מכסה 7025 - חלוקה נוספת של רישיונות בכמות של 300 טון
בצל מכסה 7025-WTO - משרד החקלאות מודיע על תוספת של 1500 טון בצל, לחלוקה ממכסה 7025 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_edkun_kamut.aspxבצל מכסה 7025-WTO - משרד החקלאות מודיע על תוספת של 1500 טון בצל, לחלוקה ממכסה 7025 WTO
בצל מכסה 7025 WTO- משרד החקלאות מעדכן את הכמות המקסימלית לרישיון ל- 140 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_tosefet.aspxבצל מכסה 7025 WTO- משרד החקלאות מעדכן את הכמות המקסימלית לרישיון ל- 140 טון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי עקב המחסור בבצל, יחולקו הרישיונות לבצל ממכסה 7025 WTO, החל מ- 19.11.18 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_edkun.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי עקב המחסור בבצל, יחולקו הרישיונות לבצל ממכסה 7025 WTO, החל מ- 19.11.18
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nohal_yevu2019.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019
חלוקת רישיונות נוספת (שנייה) לבצל מכסת WTO מספר המכסה – 7025 – בכמות נוספת של 1000 טון החל מיום 14.11.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_haluka2.aspxחלוקת רישיונות נוספת (שנייה) לבצל מכסת WTO מספר המכסה – 7025 – בכמות נוספת של 1000 טון החל מיום 14.11.18
תיקון למודעה, שינוי בתאריכים - חלוקה נוספת (שלישית) של רישיונות לבצל מכסת WTO מספר המכסה - 7025 - בכמות של 1000 טון. תאריך הגשה 22/11/18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_haluka3.aspxתיקון למודעה, שינוי בתאריכים - חלוקה נוספת (שלישית) של רישיונות לבצל מכסת WTO מספר המכסה - 7025 - בכמות של 1000 טון. תאריך הגשה 22/11/18
כרוב לתעשיה מכסה 7025 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kruv_letaasiya.aspxכרוב לתעשיה מכסה 7025
מפגש יבואנים - יום ראשון ג' כסלו התעש"ט, 11.11.2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/mifgash_yevuanim.aspxמפגש יבואנים - יום ראשון ג' כסלו התעש"ט, 11.11.2018
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nohal_michsot_2019.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 - טיוטה להערות הציבור
בצל מכסה 7025 WTO - הסתיימה חלוקת הרישיונות לבצל https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/halukat_bazal_histayma.aspxבצל מכסה 7025 WTO - הסתיימה חלוקת הרישיונות לבצל
מכסה 1206 ארה"ב - גרעיני חמניות - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/hamaniyot.aspxמכסה 1206 ארה"ב - גרעיני חמניות - הסתיימה חלוקת המכסה
פטריות - מכסה 7095 איחוד - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/pitriyot.aspxפטריות - מכסה 7095 איחוד - הסתיימה חלוקת המכסה
בחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/yevu_tapuchim.aspxבחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווק
חלוקת רישיונות לבצל מכסת WTO מספר המכסה - 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal7025.aspxחלוקת רישיונות לבצל מכסת WTO מספר המכסה - 7025
נוהל תמיכה ברוד שואו (" Road Show ") בארה"ב, אוקטובר - 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nohal_tmicha_brod_shoao.aspxנוהל תמיכה ברוד שואו (" Road Show ") בארה"ב, אוקטובר - 2018