נוהל מכסות יבוא 2018

​​

 

 

עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/update_michsot_223218.aspxעדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
עדכון לסעיף 5 ד' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/edkunnohal.aspxעדכון לסעיף 5 ד' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
נוהל תמיכה ביבוא ביצים חומות - פסח 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/nohal_yevu_beyzim_humot.aspxנוהל תמיכה ביבוא ביצים חומות - פסח 2018
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/zeytey_maachal_latasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO
חימצה WTO מספר מכסה 7138 - בכמות של 1000 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/michsat_himza_wto.aspxחימצה WTO מספר מכסה 7138 - בכמות של 1000 טון
אגוזי אדמה מכסה 1203- WTO לתעשיהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/egozeyadama.aspxאגוזי אדמה מכסה 1203- WTO לתעשיה
פקאן – מכסה 8031 – WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/pekanim.aspxפקאן – מכסה 8031 – WTO
עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018: מכסת ירקות ופירות מירדן וממדינות WTO https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/edkun_yarden.aspxעדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018: מכסת ירקות ופירות מירדן וממדינות WTO
עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/edkunim.aspxעדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018
פירוט חלוקת מכסות בהמשך לנספח א' לנוהל https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/mixhsot_nispah_a_2018-18.12.2017.aspxפירוט חלוקת מכסות בהמשך לנספח א' לנוהל
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/nohal_michsot2018.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018