נוהל מכסות יבוא 2018

​צימוקים מארה"ב - מכסה 818, גרעיני חמניות מארה"ב - מכסה 1206 

יתקבלו שטרי מטען עם תאריך העמסה shipped on board הקודמים ל 1.12.2017 או רשימוניי כנ"מ - שטרם הוגשו לצורך קבלת מכסות, באופן חד פעמי ועד לכמות המקסימלית לרישיון של אותה מכסה.

תפוחים ארה"ב מכסה 819 - יבואן שלא קיבל רישיון לשנת 2018 ממכסה זו - יוכל להגיש בקשות החל מ- 1.2.18 גם בגין שטרי מטען עם תאריך העמסה shipped on board החל מ- 1.11.17 שטרם הוגשו לצורך קבלת מכסות, באופן חד פעמי ועד לכמות המקסימלית הניתנת לרישיון.