נוהל מכסות יבוא 2018

פקאן – מכסה 8031 - WTO. סה"כ כמות לחלוקה 750 טון – בהתאם לעדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 – מכסות בביקוש גבוה

נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא 2018