​​

 

 

דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 14.07.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/doh_nizul_michsot140719.aspxדו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 14.07.2019
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 12.06.19https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/dohnizulmichsot120619.aspxדו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 12.06.19
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 10.04.19https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/dohnizulmichsot100419.aspxדו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 10.04.19
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2019 נכון ליום 24.02.19 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/doh_nizul_michsot250219.aspxדו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2019 נכון ליום 24.02.19
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה - נכון לתאריך 20.01.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/doh_nizul_michsot_20.1.19.aspxדו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה - נכון לתאריך 20.01.2019