​​

 

 

הודעה עדכנית בדבר שיטת חלוקת יתרות ממכסות תפוח עץ-8085, אגס-8087 ובצל-7039 מאירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot_eyropa.aspxהודעה עדכנית בדבר שיטת חלוקת יתרות ממכסות תפוח עץ-8085, אגס-8087 ובצל-7039 מאירופה
הודעה בענין מכסות מהאיחוד האירופי: תפוח עץ - 8085, בצל - 7039 ואגס - 8087https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/moda09072020.aspxהודעה בענין מכסות מהאיחוד האירופי: תפוח עץ - 8085, בצל - 7039 ואגס - 8087
תפוח עץ מאירופה, מכסה מס' 8085 ובצל מאירופה, מכסה מס' 7039 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot.aspxתפוח עץ מאירופה, מכסה מס' 8085 ובצל מאירופה, מכסה מס' 7039 - נגמרה המכסה
בקשה למידע לצורך בחינת חלוקת מכסת תפוח אדמה באריזות שמשקלן עולה על 750 ק"ג (מכסת WTO 7023)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuhadama.aspxבקשה למידע לצורך בחינת חלוקת מכסת תפוח אדמה באריזות שמשקלן עולה על 750 ק"ג (מכסת WTO 7023)
הבהרה לשיטת חלוקת יתרות ממכסות 8087-אגס אירופה, 7039-בצל אירופה ו- 8085-תפוח עץ אירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/havhara.aspxהבהרה לשיטת חלוקת יתרות ממכסות 8087-אגס אירופה, 7039-בצל אירופה ו- 8085-תפוח עץ אירופה
כוספת סויה, מכסה מס' 2305 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/kosfatsoya.aspxכוספת סויה, מכסה מס' 2305 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 ואגסים מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuhim819.aspxתפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 ואגסים מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות ליבוא צימוקים, מספר מכסה 9619 - WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zimukim800-9619.aspxחלוקת רישיונות ליבוא צימוקים, מספר מכסה 9619 - WTO
חמצה ממרקוסור, מכסה מס' 7144 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/himza7144.aspxחמצה ממרקוסור, מכסה מס' 7144 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות נוספים ליבוא זיתים - מכסה 2073 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zeytim500ton.aspxחלוקת רישיונות נוספים ליבוא זיתים - מכסה 2073 WTO
נוהל רשת בטחון ליבוא ביצים - משבר קורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/nohalbeyzimkorona.aspxנוהל רשת בטחון ליבוא ביצים - משבר קורונה
הארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראלייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/harahattokef.aspxהארכת תוקף רישיונות מכסה מתוקף הסכמי הסחר הבילטראליים
הסתיימה מכסה מס' 9619 - צימוקים WTO ומכסה מס' 9850 - תפוח עץ מקנדהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/end_michsot.aspxהסתיימה מכסה מס' 9619 - צימוקים WTO ומכסה מס' 9850 - תפוח עץ מקנדה
טיוטת נוהל רשת בטחון ליבוא ביצים – משבר הקורונה - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/eggs_impirt_draft.aspxטיוטת נוהל רשת בטחון ליבוא ביצים – משבר הקורונה - להערות הציבור
הארכת תוקף רישיונות בצל מכסה 7025 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/bazal16042020.aspxהארכת תוקף רישיונות בצל מכסה 7025 WTO
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/flight_import_eggs.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה
הסתיימה חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל מכסה 7025 WTO, בהיקף של 4,000 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/onion7025.aspxהסתיימה חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל מכסה 7025 WTO, בהיקף של 4,000 טון
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא כוספת סויה - מכסה 2305 - מפרגוואי-מרקוסורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/soy.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא כוספת סויה - מכסה 2305 - מפרגוואי-מרקוסור
המשך חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/cucumbers.aspxהמשך חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsa_ptor.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה - משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/eggs_import_coronavirus.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה - משבר הקורונה
הבהרה: חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot_batzal_4000.aspxהבהרה: חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה WTO 7025 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/m_7025.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה WTO 7025
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 12.03.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/nizulmichsot12032020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 12.03.2020