​​

 

 

חלוקת רישיונות לכרוב אדום (מכסה 7025) - המכסה הסתיימהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/7025.aspxחלוקת רישיונות לכרוב אדום (מכסה 7025) - המכסה הסתיימה
עדכון בנוגע למכסה תפוח עץ מרקוסור מספר 8088 לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/apple_8080.aspxעדכון בנוגע למכסה תפוח עץ מרקוסור מספר 8088 לשנת 2021
חלוקת רישיונות לפלפל שיפקה לתעשייה, במכסה פטורה ממכס מס' 9620https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/shifka.aspxחלוקת רישיונות לפלפל שיפקה לתעשייה, במכסה פטורה ממכס מס' 9620
חלוקת רישיונות לכרוב אדום, במכסה פטורה ממכס מס' 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/kruv.aspxחלוקת רישיונות לכרוב אדום, במכסה פטורה ממכס מס' 7025
​תפוח עץ מקנדה, מכסה מס' 9850 - נגמרה המכסה​https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapouhakanada.aspx​תפוח עץ מקנדה, מכסה מס' 9850 - נגמרה המכסה​
​אגס מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסה​https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/agsusa.aspx​אגס מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסה​
הודעה בדבר האפשרות לייצא תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוי לאיחוד האמירויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/export_unitedarabemirates.aspxהודעה בדבר האפשרות לייצא תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוי לאיחוד האמירויות
טיוטה להערות ציבור - נוהל חלוקת מכסות יבוא 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/nohalmichsotyevu2021tyuta.aspxטיוטה להערות ציבור - נוהל חלוקת מכסות יבוא 2021
חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zeytimmeyarden.aspxחלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדן
חלוקת רישיונות נוספים ליבוא זיתים - מכסה 2073 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zeytim111020.aspxחלוקת רישיונות נוספים ליבוא זיתים - מכסה 2073 WTO
הודעה בעניין נוהל יבוא 2020-בחינה של סעיפי נספח אhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot04102020.aspxהודעה בעניין נוהל יבוא 2020-בחינה של סעיפי נספח א
המרכז לסחר חוץ מודיע על חופשה מרוכזת בחול המועד סוכות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/hufshatsukot.aspxהמרכז לסחר חוץ מודיע על חופשה מרוכזת בחול המועד סוכות
אגס מהאיחוד האירופי, מכסה מס' 8087 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/agas.aspxאגס מהאיחוד האירופי, מכסה מס' 8087 - נגמרה המכסה
חבושים, מכסה מס' 8086 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/havush.aspxחבושים, מכסה מס' 8086 - נגמרה המכסה
חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zeytim.aspxחלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדן
הודעה לכלל היבואניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tokefrishyonot.aspxהודעה לכלל היבואנים
פתיחת מכסת יבוא מלפפון בפטור ממכס מירדן - מספר מכסה 7012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/melafefon.aspxפתיחת מכסת יבוא מלפפון בפטור ממכס מירדן - מספר מכסה 7012
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה מס' 8088 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuh_markusur.aspxתפוח עץ ממרקוסור, מכסה מס' 8088 - נגמרה המכסה
חלוקת מכסת אגס מהאיחוד האירופי, מכסה מס' 8087https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/agasimeropa.aspxחלוקת מכסת אגס מהאיחוד האירופי, מכסה מס' 8087
שום מאירופה, מכסה מס' 7040 ובצל מאירופה, מכסה מס' 7039 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/shoumvebazal.aspxשום מאירופה, מכסה מס' 7040 ובצל מאירופה, מכסה מס' 7039 - נגמרה המכסה
חמצה מקנדה, מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/himzakanada.aspxחמצה מקנדה, מכסה מס' 7134 - נגמרה המכסה
תפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuaharhav.aspxתפוח עץ מארה"ב, מכסה מס' 819 - נגמרה המכסה
חלוקת יתרות ממכסות בביקוש גבוהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/halukabbikyshgavoh.aspxחלוקת יתרות ממכסות בביקוש גבוה
מכסה חדשה לחלוקה - אננס קלוף, חתוך ומצונן מפנמהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/ananas.aspxמכסה חדשה לחלוקה - אננס קלוף, חתוך ומצונן מפנמה
הודעה עדכנית בדבר שיטת חלוקת יתרות ממכסות תפוח עץ-8085, אגס-8087 ובצל-7039 מאירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot_eyropa.aspxהודעה עדכנית בדבר שיטת חלוקת יתרות ממכסות תפוח עץ-8085, אגס-8087 ובצל-7039 מאירופה