​​

 

 

טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/flight_import_eggs.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה
הסתיימה חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל מכסה 7025 WTO, בהיקף של 4,000 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/onion7025.aspxהסתיימה חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל מכסה 7025 WTO, בהיקף של 4,000 טון
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא כוספת סויה - מכסה 2340 - מרקוסורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/soy.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא כוספת סויה - מכסה 2340 - מרקוסור
המשך חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/cucumbers.aspxהמשך חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsa_ptor.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה - משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/eggs_import_coronavirus.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה - משבר הקורונה
הבהרה: חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot_batzal_4000.aspxהבהרה: חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה WTO 7025 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/m_7025.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה WTO 7025
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 12.03.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/nizulmichsot12032020.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 12.03.2020
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה מס' 8088 - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuhaez8088.aspxתפוח עץ ממרקוסור, מכסה מס' 8088 - נגמרה המכסה
בקשה להתייעצות עם מגדלים ויצואנים של תוצרת חקלאית טרייה ועדה מעורבת ישראל - מקסיקוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/yetzumeksiko.aspxבקשה להתייעצות עם מגדלים ויצואנים של תוצרת חקלאית טרייה ועדה מעורבת ישראל - מקסיקו
אגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - לתעשיית העוגיותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/130220egozeyadama.aspxאגוזי אדמה מכסה 1203 WTO - לתעשיית העוגיות
תמונת מצב בענף השקדים: יבולים עולמיים וסחר, בדגש על האיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/almonds_world_crop.aspxתמונת מצב בענף השקדים: יבולים עולמיים וסחר, בדגש על האיחוד האירופי
חלוקת רישיונות יבוא לתעשייה: זיתי מאכל ושקדים מקולפים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/taasiyazeytimveshkedim.aspxחלוקת רישיונות יבוא לתעשייה: זיתי מאכל ושקדים מקולפים
מכסה מס' 819 - תפוחים מארצות הברית, נגמרה המכסה לוותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuhim819hadashim.aspxמכסה מס' 819 - תפוחים מארצות הברית, נגמרה המכסה לוותיקים
הסתיימה מכסת שקדים מקולפים מכל העולם – 8021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsa_8021.aspxהסתיימה מכסת שקדים מקולפים מכל העולם – 8021
הסתיימה מכסת שקדים בקליפה מכל העולם – 8022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsa_8022.aspxהסתיימה מכסת שקדים בקליפה מכל העולם – 8022
חמצה מארה"ב, מספר מכסה 725 - נגמרה המכסה לוותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/himzavatikim725.aspxחמצה מארה"ב, מספר מכסה 725 - נגמרה המכסה לוותיקים
נוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/Imports_sheep.aspxנוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוח
חלוקת מכסות ליבוא שקדים מקולפים-מכסה 8021 ולשקדים בקליפה-מכסה 8022 ממדינות WTO עבור המשווקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/shkedim8021_8022.aspxחלוקת מכסות ליבוא שקדים מקולפים-מכסה 8021 ולשקדים בקליפה-מכסה 8022 ממדינות WTO עבור המשווקים
ירקות ופירות ממדינות WTO ומירדן - עדכון נספח א'https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/yarden.aspxירקות ופירות ממדינות WTO ומירדן - עדכון נספח א'
מכסה 1203 - אגוזי אדמה לסוחרים, נגמרה המכסה לוותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/agozeyadama1203.aspxמכסה 1203 - אגוזי אדמה לסוחרים, נגמרה המכסה לוותיקים
מכסה מס' 7133, חמצה ממקסיקו - נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/himzamexsiko.aspxמכסה מס' 7133, חמצה ממקסיקו - נגמרה המכסה
מכסת שום 7040 - בקשות ניתן להגיש עד יום ראשון 05/01/2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/sum7040.aspxמכסת שום 7040 - בקשות ניתן להגיש עד יום ראשון 05/01/2020
מכסה 821 - אגסים מארה"ב, נגמרה המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/agasim821.aspxמכסה 821 - אגסים מארה"ב, נגמרה המכסה