נוהל מכסות יבוא 2020

​​

 

 

תיקון נספח א' - מכסת תפוח עץ מקנדה - 9851https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nohal_import_2020/Pages/tapuhkanada.aspxתיקון נספח א' - מכסת תפוח עץ מקנדה - 9851
נוהל מכסות יבוא 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nohal_import_2020/Pages/nohalyevu2020.aspxנוהל מכסות יבוא 2020