דו"ח חלוקת מכסות יבוא לשנת 2021 נכון ליום 14.01.2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/michsot/Pages/dohnizulmichsot140121.aspxדו"ח חלוקת מכסות יבוא לשנת 2021 נכון ליום 14.01.2021
דו"ח חלוקת מכסות לשנת 2021 נכון ליום 04.01.2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/michsot/Pages/dohytrot01012021.aspxדו"ח חלוקת מכסות לשנת 2021 נכון ליום 04.01.2021