הסרט "חושבים חקלאות חושבים ישראל", מיטיב להציג ולתאר את ענף החקלאות הישראלי כיום; חדשני, מתקדם ומכיל שלל פתרונות טכנולוגיים לאתגרי חקלאות המורכבים עקב תנאי האקלים בישראל וכן פתרונות שניתן להתאימם לתנאי אקלים קשים אחרים ברחבי העולם.
הטכנולוגיות המתקדמות והישימות שפותחו בישראל, מופצות בכל ברחבי העולם והן נשענות על הידע והניסיון הרב שנצבר פה  במיוחד בתנאי אקלים שחון או שחון למחצה. בתחומים אלה הגענו למובילות בקרב יצואניות הידע החקלאי המתקדמות ביותר בעולם, והדבר מסייע לקידום היצוא האגרו טכנולוגי שלנו.
הסרט סוקר בעזרת שלל צילומים מרהיבים, אתרים חקלאיים שונים, הן מן החי והן מן הצומח, מכל אזורי האקלים של ישראל,  ממרומי הצפון ועד נופי המדבר בנגב ובערבה, וממחיש היטב את עוצמת הטכנולוגיות החקלאיות הישראליות את יעילותם, ואת יכולתם לתרום ולקדם את החקלאות ואת בטחון המזון ברחבי העולם.
​​ 

לגרסה המקוצרת