משרד החקלאות ופיתוח הכפר יתמוך ביבואני ביצים מאוקראינה, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2 , לאור מחסור אפשרי בביצים בחג הפסח התש"ף על רקע משבר הקורונה.

זכאים לתמיכה
קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל על פי חוק המועצה לענף הלול )יצור ושיווק(, התשכ"ד- 1963 בעלי רישיון ליבוא ביצי מאכל מאוקראינה בפטור ממכס מטעם הרשות המוסמכת באגף לסחר חוץ במשרד החקלאות.


 

 

קנדה מחדשת את יבוא העגבניות הטריות מישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/ptihat_shvakim/Pages/yevu_kanada_agvaniot.aspxקנדה מחדשת את יבוא העגבניות הטריות מישראל
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מאי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_05_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מאי, 2020
הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה