משרד החקלאות ופיתוח הכפר יתמוך ביבואני ביצים מאוקראינה, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2 , לאור מחסור אפשרי בביצים בחג הפסח התש"ף על רקע משבר הקורונה.

זכאים לתמיכה
קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל על פי חוק המועצה לענף הלול )יצור ושיווק(, התשכ"ד- 1963 בעלי רישיון ליבוא ביצי מאכל מאוקראינה בפטור ממכס מטעם הרשות המוסמכת באגף לסחר חוץ במשרד החקלאות.


 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
הודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_tapuhim_canada.aspxהודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדה
שעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_yetzu_20.aspxשעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020