נוהלי תמיכה

 

 

נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/tmicha/Pages/eggs_flying.aspxנוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה
נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/tmicha/Pages/Ukraine_egss.aspxנוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה משבר הקורונה