משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעניק תמיכה ליבואני ביצים למאכל בהיטס לקראת חג הפסח התש"ף והתקופה שאחריו, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2 , לאור מחסור אפשרי בביצים בתקופה זו, על רקע משבר הקורונה.

 זכאים לתמיכה
קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל על פי חוק המועצה לענף הלול (יצור ושיווק), התשכ"ד- 1963 (להלן – חוק המועצה לענף הלול), שהם בעלי רישיון ליבוא ביצי מאכל בפטור ממכס מטעם הרשות המוסמכת באגף לסחר חוץ במשרד החקלאות אשר ייבאו לישראל ביצים לישראל בהיטס ממדינה מאושרת מהתאריך הקובע ועד ליום 30.04.2020


 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020
נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת – לשנים 2020 - 2023https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/support_daig.aspxנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת – לשנים 2020 - 2023
טיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_in_an_emergency.aspxטיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבור