משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעניק תמיכה ליבואני ביצים למאכל בהיטס לקראת חג הפסח התש"ף והתקופה שאחריו, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2 , לאור מחסור אפשרי בביצים בתקופה זו, על רקע משבר הקורונה.

 זכאים לתמיכה
קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל על פי חוק המועצה לענף הלול (יצור ושיווק), התשכ"ד- 1963 (להלן – חוק המועצה לענף הלול), שהם בעלי רישיון ליבוא ביצי מאכל בפטור ממכס מטעם הרשות המוסמכת באגף לסחר חוץ במשרד החקלאות אשר ייבאו לישראל ביצים לישראל בהיטס ממדינה מאושרת מהתאריך הקובע ועד ליום 30.04.2020


 

 

נוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tzofar-support.aspxנוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר
נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/mikun_2020.aspxנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/agriculture_volunteers.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2020