2010

 

 

מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש דצמבר 2010 וסיכום שנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/madad_tozeret_chaklait_12_2010.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש דצמבר 2010 וסיכום שנת 2010מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש דצמבר 2010 וסיכום שנת 2010
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011 - להערות הציבור עד ליום 7.1.2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/ekronot_chalukat_tosefet_michsot_anaf_kvasim_lehearot_hazibur.aspxעקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011 - להערות הציבור עד ליום 7.1.2011עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011 - להערות הציבור עד ליום 7.1.2011
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש נובמבר 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/madad_tozeret_chaklait_11_2010.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש נובמבר 2010מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש נובמבר 2010
החלטת רשם האגודות השיתופיות בעניין חלוקת מכסת המים בין חברי האגודה לצורך עיבוד חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/hachlata_michsat_maim_rasham_agudot.aspxהחלטת רשם האגודות השיתופיות בעניין חלוקת מכסת המים בין חברי האגודה לצורך עיבוד חקלאיהחלטת רשם האגודות השיתופיות בעניין חלוקת מכסת המים בין חברי האגודה לצורך עיבוד חקלאי
העסקת עובדים זרים בחקלאות לפי העדפות אזוריות - פנייה להתייחסות הציבור, עד ה - 27.12.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/haasakat_ovdim_zarim_lefi_haadafot_ezoriot.aspxהעסקת עובדים זרים בחקלאות לפי העדפות אזוריות - פנייה להתייחסות הציבור, עד ה - 27.12.2010העסקת עובדים זרים בחקלאות לפי העדפות אזוריות
עידוד ההתייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל - החלטת הממשלה מס' 2083 (תיקון להחלטה מס' 1855)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/idud_hitiaalut_bameshek_beze_maachal.aspxעידוד ההתייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל - החלטת הממשלה מס' 2083 (תיקון להחלטה מס' 1855)עידוד ההתייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל - החלטת הממשלה מס' 2083 (תיקון להחלטה מס' 1855)
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/ekronor_chalukat_michsot_bakar_2011.aspxעקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים - פתוח להערות הציבור עד ליום 16.12.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/ekronot_hakukat_tosefet_anaf_izim_shnat_2011_hearot.aspxעקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים - פתוח להערות הציבור עד ליום 16.12.2010עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים. פתוח להערות הציבור עד ליום 16.12.2010
קריטריונים מקצועיים להמלצה עבור שטח מרעהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/kriterionim_lahamlaza_avur_reiya.aspxקריטריונים מקצועיים להמלצה עבור שטח מרעהקריטריונים מקצועיים להמלצה עבור שטח מרעה
רשות מרעה סקירת פעילותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/rashut_miree_skirat_peilut.aspxרשות מרעה סקירת פעילותרשות מרעה סקירת פעילות
הודעה שנייה לחקלאים שעדיין לא פנו לקבלת סיוע לפי הסכם המים לשנים 2005 ו - 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/odaa_shniea_chaklaim_siua_maim_2005_2006.aspxהודעה שנייה לחקלאים שעדיין לא פנו לקבלת סיוע לפי הסכם המים לשנים 2005 ו - 2006הודעה שנייה לחקלאים שעדיין לא פנו לקבלת סיוע לפי הסכם המים לשנים 2005 ו - 2006
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוקטובר 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/madad_mechirim_tozeret_haklait_oct_2010.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוקטובר 2010מדד מחירים תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוקטובר 2010
קול קורא המלצה להרשאה לרעייה בשטחים ברמת הגולן - פתוח לעיון הציבור עד ליום 17.11.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/kol_kore_reya_ramat_hagolan.aspxקול קורא המלצה להרשאה לרעייה בשטחים ברמת הגולן - פתוח לעיון הציבור עד ליום 17.11.2010קול קורא המלצה להרשאה לרעייה בשטחים ברמת הגולן - פתוח לעיון הציבור עד ליום 17.11.2010
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף החלב לבקר לשנת 2011 - פתוח להערות הציבור עד ליום 7.11.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/tosefet_michsot_chalav_lehearot_hazibur.aspxעקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף החלב לבקר לשנת 2011 - פתוח להערות הציבור עד ליום 7.11.2010עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף החלב לבקר לשנת 2011
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ספטמבר 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/madad_sept_2010.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ספטמבר 2010מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ספטמבר 2010
הדוח השנתי על החקלאות והכפר לשנת 2009 - עיקרי הממצאיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/doch_shnati_al_hachaklaut_2009.aspxהדוח השנתי על החקלאות והכפר לשנת 2009 - עיקרי הממצאיםהדוח השנתי על החקלאות והכפר לשנת 2009 - עיקרי הממצאים
הודעה על סגירת שנת 2010 לצורך עדכון הקצאות המים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/sgirat_shnat_2010_hakzaot_maim.aspxהודעה על סגירת שנת 2010 לצורך עדכון הקצאות המים בחקלאותהודעה על סגירת שנת 2010 לצורך עדכון הקצאות המים בחקלאות
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/madad_august.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2010מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2010
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יולי 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/madad_yuli.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יולי 2010מדד מחירי תורצת חקלאית טרייה לחודש יולי 2010
המועד האחרון להגשת בקשות לניודי מים לשנת 2010 - 7.10.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/hodaa_niud_maim_2010.aspxהמועד האחרון להגשת בקשות לניודי מים לשנת 2010 - 7.10.2010מועדים להגשת בקשות לניודי מים לשנת 2010
העסקת עובדים עונתיים בחקלאות במסגרת תוכנית פיילוט - רשימת החקלאים הזוכיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/ovdim_onatim.aspxהעסקת עובדים עונתיים בחקלאות במסגרת תוכנית פיילוט - רשימת החקלאים הזוכיםהעסקת עובדים עונתיים בחקלאות במסגרת תוכנית פיילוט מיוחדת
צוות מקצועי לבחינת מדיניות התכנון בענפי העזים והכבשים - ניתן להעביר התייחסויות עד ליום 20.8.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/mediniyut_tichnun_ezim_kvasim.aspxצוות מקצועי לבחינת מדיניות התכנון בענפי העזים והכבשים - ניתן להעביר התייחסויות עד ליום 20.8.2010צוות מקצועי לבחינת מדיניות התכנון בענפי העזים והכבשים - ניתן להעביר התייחסויות עד ליום 20.8.2010
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/madad_yuni_2010.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2010מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2010
מדד מחירי תוצרת חקלאית - מאי 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/madad_may_2010.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית - מאי 2010מדד מחירי תוצרת חקלאית - מאי 2010
עידוד העסקת ישראלים בחקלאות - טיוטת נוהל התמיכה מוצג לעיון הציבור ולהערות עד ליום 22.6.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/tyutat_nohal_tmicha_ovdim_israelim.aspxעידוד העסקת ישראלים בחקלאות - טיוטת נוהל התמיכה מוצג לעיון הציבור ולהערות עד ליום 22.6.2010עידוד העסקת ישראלים בחקלאות - טיוטת נוהל התמיכה מוצג לעיון הציבור ולהערות עד ליום 22.6.2010