2011

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2012 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/tmicha_rya_shtachim_ptucim_2012.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2012 - טיוטה להערות הציבורתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2012 - טיוטה להערות הציבור
מקדמי הקצאה מעודכנים לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/mekadme_hakzaa_2012.aspxמקדמי הקצאה מעודכנים לשנת 2012מקדמי הקצאה מעודכנים לשנת 2012
המלצות הצוות למתן עדיפות אזורית בהקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/matan_heterim_ovdim_zarim.aspxהמלצות הצוות למתן עדיפות אזורית בהקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות - טיוטה להערות הציבורהמלצות הצוות למתן עדיפות אזורית בהקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות - טיוטה להערות הציבור
הכרה בארגונים יציגים בענף החלב לצורך מינוי משקיף בוועדת המכסותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/mashkif_vaadat_michsot.aspxהכרה בארגונים יציגים בענף החלב לצורך מינוי משקיף בוועדת המכסותהכרה בארגונים יציגים בענף החלב לצורך מינוי משקיף בוועדת המכסות
המשך תוכנית פיילוט להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות (עובדים עונתיים מס' 2)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/Seasonal_workers_2.aspxהמשך תוכנית פיילוט להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות (עובדים עונתיים מס' 2)המשך תוכנית פיילוט להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות
שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/galil_low_qtr_3_2011.aspxשיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2011שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2011
רשות האוכלוסין וההגירה - קובץ הקצאות וסטטוס עובדים זרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/reshimat_maasikim_ovdim_zarim_2011.aspxרשות האוכלוסין וההגירה - קובץ הקצאות וסטטוס עובדים זרים בחקלאותרשות האוכלוסין וההגירה
פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לצורך סיוע לגיבוש מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/rfi_mivchaney_tmicha_mitnadvim.aspxפנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לצורך סיוע לגיבוש מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותיתפנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לצורך סיוע לגיבוש מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית
מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/mifkad_hakzat_ovdim_zarim.aspxמפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים לשנת 2012מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים לשנת 2012
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2011 להערות הציבור עד ליום 9.6.2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/tyotat_tikun_takanot_hamaim.aspxטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2011 להערות הציבור עד ליום 9.6.2011טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2011 להערות הציבור עד ליום 9.6.2011
עובדים זרים - מדריך זכויות ושירותים לחקלאיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/Foreign_workers_farmers_rights_guide.aspxעובדים זרים - מדריך זכויות ושירותים לחקלאיםעובדים זרים
הוועדה לבחינת משטר המכסות בענפי הצאן - עזים וכבשיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/havaada_lbchinat_mishtar_tzon.aspxהוועדה לבחינת משטר המכסות בענפי הצאן - עזים וכבשיםהוועדה לבחינת משטר המכסות בענפי הצאן
המלצות הצוות המקצועי לבחינת מכסת המינימום/בסיס ליצרן חלב בענף הבקר במשק המשפחתי והשיתופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/hamlazot_bchinat_michsat_chalav_meshek_mishpachti.aspxהמלצות הצוות המקצועי לבחינת מכסת המינימום/בסיס ליצרן חלב בענף הבקר במשק המשפחתי והשיתופיהמלצות הצוות המקצועי לבחינת מכסת המינימום/בסיס ליצרן חלב בענף הבקר במשק המשפחתי והשיתופי
שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/suvsidya_petem_beizim_qtr2_2011.aspxשיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2011שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל"
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/sapport_open_erea_Shepherd_dtaft_public_comments.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים - טיוטה להערות הציבורתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים - טיוטה להערות הציבור
החלטת רשם האגודות מ- 1.1.2011 בנושא עקרונות לחלוקת מכסת המים בין החברים באגודהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/rasham_agudut_kalukat_maim.aspxהחלטת רשם האגודות מ- 1.1.2011 בנושא עקרונות לחלוקת מכסת המים בין החברים באגודההחלטת רשם האגודות מ- 1.1.2011 בנושא עקרונות לחלוקת מכסת המים בין החברים באגודה
נוהל הקצאת מכסות חדשות לענף הבקר לחלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/michsot_chalav_bakar.aspxנוהל הקצאת מכסות חדשות לענף הבקר לחלב
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ינואר 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/madad_tozeret_chaklait_01_2011.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ינואר 2011מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ינואר 2011
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/ekronot_tosefet_michsot_anaf_kvasim_2011.aspxעקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011
מימוש מלא של מכסת היתרים לשנת 2011 באמצעות השלמת עובדים זרים מחו"ל - החלטת מנהל השירות למעסיקים ועובדים זריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/mimush_michsat_ovdim_zarim.aspxמימוש מלא של מכסת היתרים לשנת 2011 באמצעות השלמת עובדים זרים מחו"ל - החלטת מנהל השירות למעסיקים ועובדים זריםמימוש מלא של מכסת היתרים לשנת 2011 באמצעות השלמת עובדים זרים מחו"ל - החלטת מנהל השירות למעסיקים ועובדים זרים
אחריות הטיפול בהמלצות לקבלת עובדים פלסטינאים בחקלאות עוברת ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למועצת הצמחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/palastinian_workers_to_plant_ass.aspxאחריות הטיפול בהמלצות לקבלת עובדים פלסטינאים בחקלאות עוברת ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למועצת הצמחיםאחריות הטיפול בהמלצות לקבלת עובדים פלסטינאים בחקלאות עוברת ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למועצת הצמחים
שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 1 לשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/shiure_ashlum_suvsidia_chok_galil_qtr_1_2011.aspxשיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 1 לשנת 2011שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל"