2012

 

 

נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2013 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/draft_IsraeliWorkers2013.aspxנוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2013 - טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2013
עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013 - וטיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Goats_2013.aspxעקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013 - וטיוטה להערות הציבורעקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013 - וטיוטה להערות הציבור
עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים - פנייה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Sheep_2013.aspxעקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים - פנייה להערות הציבורעקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים - פנייה להערות הציבור
שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 4 לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/chok_galil_qtr_4_2012.aspxשיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 4 לשנת 2012שיעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל"
הודעה על מתן אפשרות להגשה באיחור של חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2012 עד ליום 21.10.12https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/bakasha_ovdimzarim_10_2012.aspxהודעה על מתן אפשרות להגשה באיחור של חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2012 עד ליום 21.10.12הודעה על מתן אפשרות להגשה באיחור של חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2012 עד ליום 21.10.12
פרוגראמה אזורית ברמת הגולן – תכנית היערכות לאיתור קרקעות משטחי מרעה – עקרונות עבודה – טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/draft_programa_golan.aspxפרוגראמה אזורית ברמת הגולן – תכנית היערכות לאיתור קרקעות משטחי מרעה – עקרונות עבודה – טיוטה להערות הציבורפרוגראמה אזורית ברמת הגולן – תכנית היערכות לאיתור קרקעות משטחי מרעה – עקרונות עבודה – טיוטה להערות הציבור
הארכה - הודעה בדבר מתן אפשרות לפיצול חוברות מפקד לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות (עד ל- 13.9.2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/pitzul_mifkad_2012.aspxהארכה - הודעה בדבר מתן אפשרות לפיצול חוברות מפקד לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות (עד ל- 13.9.2012)הודעה בדבר מתן אפשרות לפיצול חוברות מפקד לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות
הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Calculated_cost_updated.aspxהודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנתהודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת
הארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Lack_of_foreign_workers.aspxהארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאותהודעה לחקלאים בעניין מחסור זמני בעובדים זרים
הודעה על אי אכיפה זמנית לגבי עובדים זרים לחקלאות המסיימים שהות חוקית בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/chozer_35_12.aspxהודעה על אי אכיפה זמנית לגבי עובדים זרים לחקלאות המסיימים שהות חוקית בישראלהודעה על אי אכיפה זמנית לגבי עובדים זרים לחקלאות המסיימים שהות חוקית בישראל
שיעורי סובסידיה לפטם וביצים 'חוק הגליל' - רבעון 3 לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/chok_galil_qtr3_2012.aspxשיעורי סובסידיה לפטם וביצים 'חוק הגליל' - רבעון 3 לשנת 2012שיעורי סובסידיה לפטם וביצים 'חוק הגליל' - רבעון 3 לשנת 2012
קול קורא לקבלת המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה פנויים ברמת הגולןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Grazing_Golan_2012.aspxקול קורא לקבלת המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה פנויים ברמת הגולןקול קורא לקבלת המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה פנויים ברמת הגולן
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2012 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/watar_regulation_draft.aspxטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2012 להערות הציבורטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2012 להערות הציבור
קול קורא המלצה להרשאה לרעייה בשטחים ברמת הגולן - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Recommendation_for_grazing.aspxקול קורא המלצה להרשאה לרעייה בשטחים ברמת הגולן - טיוטה להערות הציבורקול קורא המלצה להרשאה לרעייה בשטחים ברמת הגולן
אמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Goat_branch_new_producers.aspxאמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012אמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012
ניוד מים בחקלאות בשנים 2011-2008https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/niud_maym_2008_2012.aspxניוד מים בחקלאות בשנים 2011-2008ניוד מים בחקלאות בשנים 2008 - 2011, ניודי מים בחקלאות 2011 - 2008
הודעה דחופה לחקלאים בדבר תוכנית ניסיונית להזמנת עובדים זרים מחו"ל לענף החקלאות ישירות על ידי החקלאי המעסיק –במסגרת שיתוף פעולה תאילנד –ישראל- TIChttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/tic.aspxהודעה דחופה לחקלאים בדבר תוכנית ניסיונית להזמנת עובדים זרים מחו"ל לענף החקלאות ישירות על ידי החקלאי המעסיק –במסגרת שיתוף פעולה תאילנד –ישראל- TICהודעה דחופה לחקלאים בדבר תוכנית ניסיונית להזמנת עובדים זרים מחו"ל לענף החקלאות ישירות על ידי החקלאי המעסיק –במסגרת שיתוף פעולה תאילנד –ישראל- tic
אמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/michsot_anaf_ezim_2012.aspxאמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012 - טיוטה להערות הציבוראמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת 2012
הארכת לוחות זמנים לתשלום אגרות בענף החקלאות לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Extension_of_deadlines_Payment_fees.aspxהארכת לוחות זמנים לתשלום אגרות בענף החקלאות לשנת 2012הארכת לוחות זמנים לתשלום אגרות בענף החקלאות לשנת 2012
נוהל מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים חדשים - בחקלאות לשנת 2012, ולמשך 3 שנים – טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/draft_ovdim_israelim_2012.aspxנוהל מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים חדשים - בחקלאות לשנת 2012, ולמשך 3 שנים – טיוטה להערות הציבורנוהל מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים חדשים
רשימת ההקצאות לצורך מתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Permits_to_employ_foreign_workers.aspxרשימת ההקצאות לצורך מתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאותרשימת ההקצאות לצורך מתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות
מסמך מידע על קובץ היישובים המתוכנניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/information_paper_Planned_communities.aspxמסמך מידע על קובץ היישובים המתוכנניםמסמך מידע על קובץ היישובים המתוכננים
מסמך מידע על קובץ תקני הקרקעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Soil_standards_information_paper.aspxמסמך מידע על קובץ תקני הקרקעמסמך מידע על קובץ תקני הקרקע
הקצאת עובדים זרים לשנת 2012 - הודעה לציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/OvdimZarim2012.aspxהקצאת עובדים זרים לשנת 2012 - הודעה לציבורהקצאת עובדים זרים לשנת 2012
עובדים זרים לחקלאות שיוצאים את ישראל - כרטיסי טיסה חזרהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2012/Pages/Foreign_workers_Flights_ tickets.aspxעובדים זרים לחקלאות שיוצאים את ישראל - כרטיסי טיסה חזרהעובדים זרים לחקלאות שיוצאים את ישראל - כרטיסי טיסה חזרה