2014

 

 

המלצה להרשאה לרעייה במקרקעי ישראל במועצה האזורית מרום הגליל (כפר שמאי), פרסום שניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/Grazing_marom_galil.aspxהמלצה להרשאה לרעייה במקרקעי ישראל במועצה האזורית מרום הגליל (כפר שמאי), פרסום שניהמלצה להרשאה לרעייה במקרקעי ישראל במועצה האזורית מרום הגליל
הזדמנות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/ovdim_zarim_haarach_2015.aspxהזדמנות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015הזדמנות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/agriculture_Volunteers_2015.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/heterim_ovdim_zarim.aspxהארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
הודעה על הארכת מועד להגשת השגות למקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/harach_mekadmim.aspxהודעה על הארכת מועד להגשת השגות למקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
הודעה בדבר הארכת מועד נוסף להגשת חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hodaa_haarchat_moed.aspxהודעה בדבר הארכת מועד נוסף להגשת חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015הודעה בדבר הארכת מועד נוסף להגשת חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/mekadmim_2015.aspxמקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
הארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאות באזור עוטף עזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/haaracha_oved_zar.aspxהארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאות באזור עוטף עזההארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב/1) לעובדים זרים בענף החקלאות באזור עוטף עזה
הודעה למשווקי ביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hodaa_meshavkey_beytzim.aspxהודעה למשווקי ביצי מאכלהודעה למשווקי ביצי מאכל
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015 - עדכון אוקטוברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/codes2015.aspxקודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015 - עדכון אוקטוברקודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hokhagalil4.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2014
תזכורת להגשת בקשות לקבלת היתרים לעובדים זריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/bakasha_ovdim.aspxתזכורת להגשת בקשות לקבלת היתרים לעובדים זריםתזכורת להגשת בקשות לקבלת היתרים לעובדים זרים
בדיקת הגדלת שטחים בשנת 2014 לצורך נתוני מפקד עובדים זרים לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hagdalat_shtachim.aspxבדיקת הגדלת שטחים בשנת 2014 לצורך נתוני מפקד עובדים זרים לשנת 2015בדיקת הגדלת שטחים בשנת 2014 לצורך נתוני מפקד עובדים זרים לשנת 2015
הודעה בדבר הארכת מועד הגשת חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/foreign_workers_postpone.aspxהודעה בדבר הארכת מועד הגשת חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאותהודעה בדבר הארכת מועד הגשת חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/tikrat_hakzaa_maim.aspxתקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המיםתקרת ההקצאה למים לחקלאות
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/ovdim_zarim_zuk_eitan.aspxהוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"הוראת שעה
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/ovdim_onatiim_2014.aspxנוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 – עדכון לנוהל שפורסם ב 31.12.13https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/reiya_shtachim2014.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 – עדכון לנוהל שפורסם ב 31.12.13תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2014 – עדכון לנוהל שפורסם ב 31.12.13
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/mekadme_hakzaa_2015.aspxמקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הוויסות בענף החלב רבעון 3 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/mechir_gelem_chalavqtr314.aspxעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הוויסות בענף החלב רבעון 3 2014עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הוויסות בענף החלב רבעון 3 2014
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/Subsidies_chok_galil_qt3.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2014שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/mifkad_ovdim_zarim_2015.aspxהודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
פנייה לבדיקת מתעניינים להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/hasakat_ovdim_onatiim.aspxפנייה לבדיקת מתעניינים להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014פנייה לבדיקת מתעניינים להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/tyotat_tikun_takanot_maim_2014.aspxתקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבורתקנות המים לשנים 2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2014/Pages/subsidia_eggs_qtr2_2014.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2014שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 2 לשנת 2014