2014

מכוח חוק תכנון משק החלב סעיף 11 (מצ"ב), הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ועדת המכסות רשאי לערור עליה בפני ועדת הערר בתוך 45 ימים מהיום שנמסרה לו ההחלטה.
מרכזת הוועדה הגב' מועלם תקוה
טל: 03-9485757 פקס: 03-9485767
כתובת:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית, רשות לתכנון - אגף כלכלי, דרך המכבים ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 5025001.
דואר אלקטרוני: tikvam@moag.gov.il

לחוק תכנון משק החלב התשע"א 2011 לחץ כאן

מצ"ב פרוטוקולי ועדת עררים למכסות החלב:
החלטה ברימרג אבישי ברימרג יעקב 1.2020
בן ברק דני וסיגל 2.2019החלטה בן ברק דני וסיגל 2.2019
החלטה הדר עמונאל 3.2019/ הדר עמונאל 3.2019הדר עמונאל 3.2019 
רחמים אליהו 1.2019רחמים אליהו 1.2019 
אליהו ברבי 2.2017
פרוספר דהן 11.2016
רחמים אליהו 7.2016
שותפות צייזלר 01.2013
חנה גלולה 02.2013
שמעון פרידמן 03.2013
קיבוץ משמר העמק, קיבות החורש 04.2013
קיבוץ כנרת 05.2013
יהודה ורשבסקי 06.2013
מסלם מוטי, מסלם שמואל 07.2013
עשורה לוי 08.2013  |  ערעור על החלטת ועדת ערר
גרפי יוסף 09.2013
מנחם לוי 10.2013
שרעבי רוני 01.2014
יגאל טויל 02.2014
מנחם חנציסקי פרוספר דהן 03.2014 | פסק דין על החלטת ועדת ערר
קיבוץ פארן 04.2014
עמר יצחק 05.2014
בלומנזון מנחם | תיקון פרוטוקול בלומנזון מנחם 06.2014
קיבוץ הרדוף 07.2014
זרחי נחום 08.2014
סעדיה מעודה 09.2014
אשר ושרה קנימה 10.2014
קיבוץ גזית 01.2015