2015

 

 

טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/haktaat_maim_2014-2016.aspxטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 - להערות הציבורטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/ovdim_zarim_hagasha_nov2015.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדיםהודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה שהתפנו באזור המועצה האזורית גליל עליון ומרום הגלילhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/grazing_galil.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה שהתפנו באזור המועצה האזורית גליל עליון ומרום הגלילמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה שהתפנו באזור המועצה האזורית גליל עליון ומרום הגליל
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/mivchaney_tmicha_mitnadvim_2016.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/water_2015_2016_draft.aspxטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבורטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
קול קורא 2015 - חינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/Discharged_Soldiers_2015.aspxקול קורא 2015 - חינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאותקול קורא 2015 - חינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות
הקצאת עובדים זרים לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/ovdim_zarim_2016.aspxהקצאת עובדים זרים לשנת 2016הקצאת עובדים זרים לשנת 2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/chok_galil_qtr4_2015.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015
פנייה לציבור להגיש עמדות בדבר הכוונה לקבוע הוראת שעה בכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע לשנות רישוי 2016-2018 - להגשה עד 22.11.15 ב-12:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/rashut_hamaim.aspxפנייה לציבור להגיש עמדות בדבר הכוונה לקבוע הוראת שעה בכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע לשנות רישוי 2016-2018 - להגשה עד 22.11.15 ב-12:00פנייה לציבור להגיש עמדות בדבר הכוונה לקבוע הוראת שעה בכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע לשנות רישוי 2016-2018 -
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/Ovdim_Onatim_2015.aspxנוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2015נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2015
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015 טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/ovdim_israelim_2015.aspxנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015 טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/choveret_mifkad_2015_update.aspxהודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכןהודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסק
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/chok_galil_qtr_3_2015.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/ovdim_zarim_gush_katif.aspxנוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2015נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2015
נוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה עצמית (בקשות רפואיות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/oved_zar_migbala.aspxנוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה עצמית (בקשות רפואיות)נוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה עצמית (בקשות רפואיות)
נוהל העברת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/ovsin_zerim_chaklaut.aspxנוהל העברת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאותנוהל העברת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/chok_galil_qtr_2_2015.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015
נוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה עצמית (בקשות רפואיות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/082015.aspxנוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה עצמית (בקשות רפואיות)נוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה עצמית (בקשות רפואיות)
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/Agricultural_land_Rental.aspxהשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/water_otef_aza.aspxנוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזהנוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה
קול קורא להרשאה לרעייה עונתית בחורשות קק"ל לשנת 2015 (שטחים עודפים) במחוז הנגב ובמחוז השפלה וההרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/grazing_negev_shfela_2015.aspxקול קורא להרשאה לרעייה עונתית בחורשות קק"ל לשנת 2015 (שטחים עודפים) במחוז הנגב ובמחוז השפלה וההרקול קורא להרשאה לרעייה עונתית בחורשות קק"ל לשנת 2015 (שטחים עודפים) במחוז הנגב ובמחוז השפלה וההר
טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/draft_tmicha_michsot_otef_aza.aspxטיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014
הגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/grazing_galil_golan.aspxהגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל-גולןהגשת בקשות להשקעות במרעה (רשות מרעה) לשנת 2015, למגדלי בקר וצאן במרעה ממחוז גליל
הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/haktsaat_heterim_2015.aspxהקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2015/Pages/draft_water_2014_2016.aspxטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבורטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור