2016

 

 

טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2016 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/tikun_hakzat_maim_2016.aspxטיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2016 להערות הציבור
הקצאת עובדים זרים לשנת 2017 - הבהרה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/haktzaat_ovdim_zarim_2017.aspxהקצאת עובדים זרים לשנת 2017 - הבהרה
רשימת הקצאות מומלצות מירביות למתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/matan_heterim_ovdimzarim_217.aspxרשימת הקצאות מומלצות מירביות למתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2017
הארכת מועד לנוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/maanak_ovdim_zarim.aspxהארכת מועד לנוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015
נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים - להערות הציבור לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/support_2017.aspxנוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים - להערות הציבור לשנת 2017
הזמנה ליום עיון צאן במרעה 05.12.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/yomeyun_megadley_tzon2016.aspxהזמנה ליום עיון צאן במרעה 05.12.2016
הודעה למשווקי ביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/hodaa_betze_maachal.aspxהודעה למשווקי ביצי מאכל
עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב - רבעון 4 לשנת 2016 (31.12.2016-01.10.2016)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/homri_gelem_halavi_Rivon4.aspxעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב - רבעון 4 לשנת 2016 (31.12.2016-01.10.2016)
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/petem_betzim_hok_hagalil_rivon4-2016.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2016
קול קורא לקבלת מידע לקידום שיווק הבשר הטרי 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/Kidim_shivuk_basar2016_kol_kore.aspxקול קורא לקבלת מידע לקידום שיווק הבשר הטרי 2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה באזור שמורת הטבע הר הכרמלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/KolKore11_harshaa_lemiree.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה באזור שמורת הטבע הר הכרמל
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2016 עד ליום 11/07/2016 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/hodaa_nosefet_hagashat_bakasha_oz_2016.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2016 עד ליום 11/07/2016
הודעה על אפשרות נוספת להגשת חוברת בקשה להעסקת עובדים זרים באיחור לשנת 2016 עד ליום 4/7/16https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/hagashat_bakasha_oz_2016.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשת חוברת בקשה להעסקת עובדים זרים באיחור לשנת 2016 עד ליום 4/7/16
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/petem_betzim_hok_hagalil_rivon4-20161023-6727.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2016
קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2016 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/haktzaat_michsot_milk2016.aspxקול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2016
​​קבלת מידע והצעות לתכנית קידום חינוך לערכי חקלאות במערכת החינוךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/RFI.aspx​​קבלת מידע והצעות לתכנית קידום חינוך לערכי חקלאות במערכת החינוךמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לקבל הצעות ומידע נוסף מגורמים רלבנטיים בדבר האפשרות לקבלת תכנית לקידום וחינוך לערכי חקלאות, במערכת החינוך היסודית והעל יסודית במהלך שנת 2016. זאת בהתאם לדרישות המפורטות ובכפוף למגבלת תקציב כמפורט ב-RFI המצורף מטה.
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/hok_galil_beizim.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2016 עד ליום 23/3/16https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/choveret_ovdim_zarim2016.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2016 עד ליום 23/3/16
קול קורא לקבלת המלצה לרעייה - שטחי סאסאhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/grazing_sasa.aspxקול קורא לקבלת המלצה לרעייה - שטחי סאסא
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה בהמשך להחלטת ממשלה 2017 מיום 21.9.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/maim_shapirim_otef_aza.aspxנוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה בהמשך להחלטת ממשלה 2017 מיום 21.9.2014
קול קורא להרשאה לרעייה עונתית (שטחים עודפים) לשנת 2016 מחוז השפלה וההרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/Seasonal_grazing_2016_shfela.aspxקול קורא להרשאה לרעייה עונתית (שטחים עודפים) לשנת 2016 מחוז השפלה וההר
קול קורא להרשאה לרעייה עונתית בחורשות קק"ל לשנת 2016 (שטחים עודפים) במחוז הנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/Seasonal_grazing_negav_2016.aspxקול קורא להרשאה לרעייה עונתית בחורשות קק"ל לשנת 2016 (שטחים עודפים) במחוז הנגב
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/open_erea_grazing_2016.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/chok_galil_qtr12016.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות בישובים כפריים - לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/mitnadvim_2016.aspxמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות בישובים כפריים - לשנת 2016