​​

 

 

נוהל עבודה על פי חוק הגליל, שנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/noal_avoda_galil.aspxנוהל עבודה על פי חוק הגליל, שנת 2020