חקלאות במגזר הערבי

החקלאות הערבית בארץ מתקיימת על כ- 800,000 דונם, מהם כ - 580,000 דונם שטח מעובד המהווה כ- 16% מהיקף השטח המעובד בכל הארץ.
 

כ- 88% מהשטח המעובד במגזר הערבי הנו בעל וכ- 12% מהשטח מעובד בהשקיה. כמות המים השפירים שהוקצו לחקלאות במגזר הערבי בשנת 2006 הנה כ - 23 מליון מ"ק ( ההקצאה נקבעה על פי השימוש בפועל בשנים 2001 – 2003 ).

שטחי החקלאות נחלקים בין 130 נקודות ישוב בכל חלקי הארץ ונבדלים זה מזה בגודלם ובאופיים. השטחים מעובדים על ידי כ - 12,000 חקלאים ערבים, מתוכם 7,000 חקלאים עצמאיים.

תוכנית רב שנתית לפיתוח החקלאות במגזר הערבי

במסגרת התוכנית הרב שנתית לפיתוח החקלאות במגזר הערבי, הוקצו 5 מיליון ₪ בשנים 2001 – 2004, בהתאם לנושאים שלהלן:


דרכים חקלאיות
: שיקום מערך הדרכים החקלאיות שבתחום השטח החקלאי בכפרים הערביים.

הוצאת עדרים אל מחוץ לישובים : סיוע בהוצאת הדירים והרפתות אל מחוץ לישוב הערבי.

ענף הזית לשמן
: שיקום בתי בד קיימים בסכום שנתי של כמיליון ₪.

השקעות במי קולחין
: עידוד השקיה במי קולחין.

נושאים נוספים
: בקשות להשקעות המוגשות על ידי חקלאי המגזר הערבי למנהלת ההשקעות.

רפורמה בהקצאת מי החקלאות למגזר

  • הקצאה לפי שימוש במטרה לצמצם את הפגיעה בחקלאי המגזר.
  • החל משנת 2006, מכסות המים לחקלאי המגזר הערבי נקבעות על פי השימוש בפועל בשלושת השנים שעברו.
  • הסדרת מכסות המים לעדרים: הוחלט לייעד 500,000 מ"ק לטובת ענפי בעלי החיים, בנוסף להקצאה הקיימת לשטחים מעובדים.
  • הסדרת הקצאות המים הקיימות במסגרת הרשויות המקומיות.
  • הקצאת מי קולחין עם המרה וללא המרה: הוחלט לייעד 5 מלמ"ק מתוך כמות הבסיס להמרה במי קולחין.

תיירות כפרית

  • שימור מבנים היסטוריים.
  • הקמת כפר תיירות כפיילוט, במסגרת תוכנית כפר 2000.
  • הקמת בתי הארחה.
  • פיתוח המרחב הכפרי.