ניוזלטר תכנון כלכלי

​​

 

 

ניוזלטר מס' 2https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/newsletter_Rashut_LeTichnun/Pages/newslettwr_2_tc.aspxניוזלטר מס' 2ניוזלטר מס' 2
ניוזלטר מס' 1https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/newsletter_Rashut_LeTichnun/Pages/newsLetter_TichnunCalcali001.aspxניוזלטר מס' 1ניוזלטר מס' 1