רשות המרעה

בתקופה האחרונה נכנסת רשות המרעה לעשור השלישי של פעילות וכיאה לדברי חז"ל בפרקי אבות האומרים: "בן שלושים לכוח", אנו עוברים מיני מהפכה אשר מתבטאת במספר תחומים ובסופה תהיה רשות המרעה על כל זרועותיה השונות לכוח הדומיננטי אשר יוביל, ישפיע ויעצב את מדיניות המרעה בארץ.
נכון להיום קרוב לכ-500 מגדלי בקר וצאן משתמשים בכ-2 מיליון דונם מרעה בחוזים שנתיים מתחדשים מטעם מנהל מקרקעי ישראל ועוד מאות מגדלים נוספים רועים ב-2 מיליון דונם נוספים של שטחי בתה, חורש ויער בחוזים עונתיים של עד חצי שנה.
אנו ברשות המרעה מאמינים שתרומתם הגדולה של הבוקרים והנוקדים בשמירה והגנה על השטחים הפתוחים במדינה צריכה להיות הבסיס והמפתח לכל דיון העוסק בנושא ועל כן הסמל החדש של רשות המרעה אמור לייצגם ולתת סוג של גאוות יחידה לכל העוסקים בענף, בראש ובראשונה למגדלים אשר אותם אמורים אנו לשרת.
התהליך הארגוני אשר עובר על רשות המרעה בתקופה האחרונה מתבטא במספר מישורים:
1. במישור הכללי
2. במישור הסטאטוטורי (משפטי)
3. במישור המוניטארי (תקציבי)
התהליך נעשה בשיתוף ובתמיכת אמב"ל ובסיועו המבורך של מר חיים דיין מזכיר ארגון המגדלים ועל כך תודתנו.

פרסומי רשות המרעה​